Logo Let's Go My LoveLet's Go My Love
Din romantiske og usædvanlige ferie
Din romantiske og usædvanlige ferie

Betingelser for brug

Præambel

Disse generelle vilkår og betingelser for brug er gældende fra 03/09/2023. De annullerer og erstatter enhver tidligere version. Hjemmesiden www.letsgomylove.com udgives og drives af LEIDGENS GROUPE SRL.

  • Société à responsabilité limitée (SLR)
  • Repræsenteret af sin direktør, Sébastien Leidgens
  • Hovedkontor: 30, Square Gramme, 4020 Liège, Belgien
  • Telefon: +32 473 22 81 40
  • Momsnummer: BE 0845 640 654
  • Belfius-kontonummer: BE08 0688 9636 5913
  • Hosted by: Kinsta Inc, 8605 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, USA

Betingelser

Følgende udtryk anvendes i dette dokument:
  • Artikel: henviser til de steder og rejseguider, der tilbydes af LETSGOMYLOVE
  • Bruger: den person, der surfer på www.letsgomylove.com-webstedet.
  • Sted: henviser til stedet www.letsgomylove.com
Nærværende generelle brugsbetingelser gælder for brugen af webstedet. Til gengæld for at få adgang til, konsultere og bruge webstedet forpligter brugeren sig til at respektere og overholde disse brugsbetingelser som defineret nedenfor

Artikel 1: Intellektuel ejendomsret

Webstedet og alle dets komponenter (f.eks. varemærker, logoer, tekster, billeder osv.) er beskyttet i henhold til lovgivningen om intellektuel ejendomsret. Ved at få adgang til webstedet giver brugeren derfor ret til at konsultere webstedet udelukkende til personlig og privat brug. Enhver brug, gengivelse eller gengivelse (helt eller delvist) af webstedet eller af nogen af dets bestanddele på noget som helst medium til andre formål end personlig og privat brug, og især kommerciel brug, er udtrykkeligt forbudt. Undtagelsesvis er det muligt at få tilladelse til at gengive eller repræsentere hele eller dele af webstedet eller en af dets komponenter efter at have fået en udtrykkelig, skriftlig og forudgående tilladelse fra LETSGOMYLOVE. Enhver anmodning om tilladelse skal sendes til følgende e-mailadresse: s.leidgens@letsgomylove.com

Artikel 2: Personoplysninger og cookies

De oplysninger, der gives ved brug af webstedet, er personoplysninger (i det følgende benævnt "data"), hvis indsamling og behandling er underlagt vores databeskyttelsespolitik. Ved at acceptere denne privatlivspolitik bekræfter du, at du har læst privatlivspolitikken. Webstedet bruger også cookies og sporingsværktøjer for at tilbyde dig målrettede reklamer tilpasset dine interesser, for at udføre besøgsstatistik og for at dele vores indhold på sociale netværk. Hvis du vil vide mere om LETSGOMYMOVE's brug af cookies, kan du læse vores cookiepolitik. I overensstemmelse med den franske databeskyttelseslov af 6. januar 1978 med senere ændringer og forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger har du ret til adgang, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til indsigelse, ret til at begrænse behandlingen og ret til at overføre dine personoplysninger. Disse rettigheder kan udøves direkte, online og uden forsinkelse på følgende e-mailadresse: s.leidgens@letsgomlove.com. Brugere kan til enhver tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Artikel 3: Adgang til området

LETSGOMYLOVE bestræber sig på at holde webstedet tilgængeligt, men er ikke forpligtet til det. Det præciseres, at adgangen til webstedet kan afbrydes af vedligeholdelses- og opdateringsmæssige årsager eller af andre årsager, som LETSGOMYLOVE ikke har nogen indflydelse på. LETSGOMYLOVE kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af virus, svigagtig indtrængen af en tredjepart, der fører til ændring af data, fejl af enhver art, programmer eller applikationer, der er inkompatible med den hardware eller software, som brugeren anvender, eller for skader, som brugeren lider som følge af uagtsomhed eller fejl fra brugerens eller en tredjeparts side. I tilfælde af problemer kan brugeren kontakte kundeserviceafdelingen på følgende telefonnummer: +32 473 22 81 40, som vil gøre sit bedste for at imødekomme brugerens forventninger.

Artikel 4: Anvendelse af webstedet

Alle brugere skal være mindst 18 år og have den juridiske kompetence til at bruge webstedet i overensstemmelse med disse generelle betingelser for brug. I tilfælde af manglende overholdelse af de generelle brugsbetingelser eller misbrug eller svigagtig brug af webstedet kan LETSGOMYLOVE nægte en bruger adgang til webstedet.

Artikel 5: Ændring af webstedet og de generelle anvendelsesbetingelser

LETSGOMYLOVE bestræber sig efter bedste evne på at opdatere indholdet af webstedet og give brugerne oplysninger, der er korrekte og så fuldstændige som muligt. Det er dog muligt, at nogle af oplysningerne på webstedet kan være forældede eller unøjagtige. LETSGOMYLOVE vil derfor gøre alt, hvad brugeren med rimelighed kan forvente, for at rette eventuelle unøjagtigheder. Eventuelle fejl eller udeladelser skal meddeles til følgende adresse: s.leidgens@letsgomylove.com. LETSGOMYLOVE forbeholder sig ret til til enhver tid og uden forudgående varsel at opdatere eller slette alle eller dele af disse generelle brugsbetingelser, især for at overholde nye regler eller ny lovgivning. LETSGOMYLOVE opfordrer derfor brugeren til at besøge denne side, hver gang han/hun besøger webstedet, for at tage kendskab til disse brugsbetingelser og eventuelle ændringer heraf. De nye brugsbetingelser finder anvendelse på brugere, der får adgang til webstedet, efter at de er blevet lagt online.

Artikel 6: Links til andre websteder

Dette websted kan via hypertekstlinks henvise til forskellige websteder, der drives af andre personer eller virksomheder. De hypertekstlinks, der er oprettet på webstedet, kan således føre brugeren til disse virksomheders eller personers websteder. LETSGOMYLOVE kontrollerer ikke indholdet af de pågældende websteder og undersøger dem derfor ikke. Da disse websteder ikke er under LETSGOMYLOVE's kontrol, kan LETSGOMYLOVE ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden af indholdet på disse websteder, uanset hvilken form det har (logoer, tekster, billeder osv.). Adgang til og brug af disse websteder er udelukkende brugerens eget ansvar.

Artikel 7: Lovvalg og kompetente domstole

Den lov, der gælder for disse vilkår for brug af webstedet, er belgisk lov for alle tvister, navnlig vedrørende deres gyldighed, fortolkning, gennemførelse eller ophør. Enhver tvist, der navnlig vedrører fortolkningen af disse brugsbetingelser, henhører under de belgiske domstoles fulde og fuldstændige kompetence, herunder i forbindelse med nød- eller beskyttelsesprocedurer. Forbrugerbrugeren har mulighed for at indbringe ovennævnte tvister for retten på det sted, hvor han/hun har bopæl, medmindre han/hun beslutter at indbringe tvisten for en anden kompetent domstol, som f.eks. det sted, hvor LETSGOMYLOVE har sit hjemsted, eller det sted, hvor han/hun havde bopæl på det tidspunkt, hvor den skadelige begivenhed indtraf.

Sidste opdatering : September 2023

Signatur LGML
© 2024 Let's Go My Love | Om os | Vilkår og betingelser | Hostet af Kinsta
Signatur LGML
© 2024 Let's Go My Love | Forside | Bliv partner | Om os | Vilkår og betingelser Contact | Om os | Vilkår og betingelser | Hostet af Kinsta
Let's Go My Love